You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Primeri uporabe / več vrst uporabe
  3. Poročilo o uporabi demonstracijske tovarne Aachen

Merilnik toplotnega toka z VI-povezavo za strojna orodja

Optimizacija porabe virov postaja pomembnejša. Družba ifm razvija sisteme, namenjene merjenju in analizi potrošnih materialov. Pri proizvodnji vzorčne tovarne v Aachenu se obdelujejo kovinske plošče različnih debelin. Tukaj enota SD6100 zaznava količine zaščitnega plina med laserskim rezanjem.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Programska oprema za nastavljanje parametrov za senzorje z VI-povezavo

SENZOR LINERECORDER je programska oprema za jasno strukturirano nastavljanje parametrov s povezavo ali brez povezave za senzorje ifm z VI-povezavo prek adapterja USB. Omogoča dosledno nastavljanje parametrov in vizualizacijo vseh senzorjev in aktuatorjev z vmesnikom z VI-povezavo. Nekatere standardne funkcije so uvoz IODD in samodejno prepoznavanje priključenih naprav. Jasen prikaz prilagodljivih parametrov omogoča preprosto določanje funkcij naprave. Komplete parametrov je mogoče shraniti in prenašati. Lahko jih tudi arhivirate kot datoteke pdf za namene dokumentiranja. Procesne vrednosti so grafično prikazane med nameščanjem. To pomaga uporabniku pri optimizaciji parametrov na zadevno vrsto uporabe in zagotavlja gladko delovanje obrata.