Premični stroji vzdržijo ekstremne pogoje

Zahteve za krmilnike in senzorje, uporabljene v gradbenih strojih, komunalnih vozilih, kmetijskih in gozdarskih strojih, pristaniških napravah in žerjavih, so izredno visoke. Enote in stroji so trajno izpostavljeni neugodnemu okolju, kot so vročina, mraz, vlaga, blato, prah, udarci in vibracije, ter pogosto celo grmenju in strelam.

Uporabe: