You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Zanesljiva avtomatizirana tehnologija za živilsko industrijo

Maksimalna zanesljivost procesov in stalna kakovost izdelkov sta življenjski vodili živilske industrije - pri proizvodnji pijač, sladkarij ter pri predelavi mleka in mesa. Tudi najmanjše nečistoče lahko povzročijo veliko škodo, npr. odpoklic izdelkov celotne proizvodne serije ali drage čase mirovanja brez proizvodnje.

➜ Tematska stran živilske industrije