Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

For rent vann: måle konduktivitet fra 0,04 μS/cm

  • For effektiv, permanent vannregulering og prosesskvalitet
  • Hygienisk godkjent i henhold til EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) og 3A*
  • Kompakt sensor som ikke krever maskinvare for å brukes
  • Høy oppløsning sikrer deteksjon av de minst avvikene

Trygg løsning for varig prosesskvalitet

LDL101-konduktivitetssensor er det rette valget når vannets renhet er vesentlig for produktkvaliteten eller prosesspåliteligheten. Sensoren detekterer vannets konduktivitet fra en verdi på 0,04 μs/cm. Dette gjør den ideell for bruksområder der det trengs rent vann av alle nivåer. Det gjelder i mat- og drikkevareproduksjon såvel som i halvlederindustrien, den farmasøytiske industrien og i kraftproduksjon. I kombinasjon med SU PureSonic-ultralyd-gjennom- strømningssensor, kan det etableres pålitelig kvalitetskontroll i for eksempel filtreringsprosesser.

Kvalitetssikring og tilstandsovervåking

Den høye oppløsningen og den tapsfrie digitale overføringen av måleverdiene via IO-Link, muliggjør permanent og nøyaktig analyse av vannkvaliteten, og sikrer feilfrie prosesser.
Hvis konduktivitetsverdien øker, kan det indikere at for eksempel filtrene i det svært rene vannets produksjonsprosess trenger vedlikehold.
LDL101 – som brukes i overvåking av kjølekretsen – kan detektere økende mineralisering av vannet. Da kan det settes iverk mottiltak før det skjer en stor skade på rørsystemet.

*Under forberedelse

Tilbehør