Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
  1. Produkter
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link er et produsentuavhengig punkt-til-punkt kommunikasjonssystem som brukes til å koble sensorer og aktuatorer til et automasjonssystem.
Et IO-Link system består av en IO-Link master og flere IO-Link enheter. IO-Link masteren representerer grensesnittet til kontrolleren eller feltbussnivået og kommuniserer med de tilkoblede IO-Link enhetene.
IO-Link er i stand til å behandle svitsjesignaler fra binære sensorer, prosessverdier for analoge sensorer og deres parametere i en rent digital form basert på et 24 V-signal. Dette eliminerer måleverdifeil knyttet til overføring og konvertering av analoge signaler.
IO-Link kan brukes til å overføre flere prosessverdier eller parametere for en enhet samtidig via én uskjermet standardkabel.
IO-Link er et internasjonalt standardisert feltbuss- og kontrolleruavhengig grensesnitt.