1. Αρχική σελίδα
  2. Σύνδεση του έξυπνου αισθητήρα βαλβίδας σε δίκτυο πεδίου

Σύνδεση του έξυπνου αισθητήρα βαλβίδας σε δίκτυο πεδίου -el

Πολλές συσκευές πεδίου μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο.

Αυτό συμβαίνει και με τον έξυπνο αισθητήρα βαλβίδας. Τα δεδομένα της συσκευής μεταδίδονται στην κύρια μονάδα μέσω IO-Link. Υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις κύριων μονάδων για σύνδεση σε EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO ή TCP/IP.

Παράδειγμα λίστας κωδικών για σύνδεση σε PROFINET-IO