• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αδιάλειπτη μετάδοση μέσω βιομηχανικών δικτύων πεδίων

Μονάδες Ethernet για εφαρμογές πεδίου

Οι αποκεντρωμένες μονάδες DI λειτουργούν ως πύλη μεταξύ δυαδικών αισθητήρων και βιομηχανικού δικτύου πεδίων. Αυτό σημαίνει ότι τα δυαδικά σήματα μεταγωγής στο πεδίο μπορούν να μεταδοθούν απευθείας μέσω του βιομηχανικού δικτύου. Δεν χρειάζονται περαιτέρω συστήματα μετάδοσης στην τοπολογία δικτύου πεδίου.

Στιβαρότητα και μόνιμη αντοχή

Οι μονάδες της ifm αποτελούν την ιδανική επιλογή, ακόμα και για το πιο δύσκολο περιβάλλον: Τα υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής είναι πανομοιότυπα με τα καλώδια σύνδεσης από τις δοκιμασμένες σειρές προϊόντων EVC και EVF της ifm.
Η τεχνολογία ecolink εγγυάται αξιόπιστη, μόνιμη αντοχή σε εισροές των κονεκτόρων M12 των καλωδίων σύνδεσης.

Επέκταση της σειράς κύριων μονάδων IO-Link με ψηφιακές μονάδες εισόδου

Οι μονάδες Ethernet αποτελούν την τέλεια προσθήκη στη σειρά κύριων μονάδων IO-Link της ifm. Διαθέτουν ίδιο σχεδιασμό και διαμόρφωση θυρών όπως και τυποποιημένες συνδέσεις M12.

Ενσωματωμένη λειτουργία μετρητών για εφαρμογές με χρήση μετρητών υψηλών συχνοτήτων

Οι παλμοί του αισθητήρα μετρώνται εντός της μονάδας και μεταδίδονται κυκλικά στο PLC ως πακέτο μετρητή. Αυτό εξασφαλίζει ακριβή μέτρηση που δεν επηρεάζεται από τον χρόνο κύκλου του PLC.

Ισχυρή τροφοδοσία τάσης

Για την τάση τροφοδοσίας, οι μονάδες διαθέτουν ένα κονέκτορα M12 κωδικοποίησης A στα 1 x 4 A και ένα κονέκτορα M12 κωδικοποίησης L στα 2 x 16 A, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας σειριακής σύνδεσης.

Προϊόντα