• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

IIoT ελεγκτής για πίνακα ελέγχου

Πανίσχυρος και ευέλικτος

Ο ελεγκτής IIoT είναι μια ισχυρή, επικοινωνιακή και ευέλικτη λύση PLC στην ψηφιοποίηση μηχανών και εγκαταστάσεων. Ισχυρός, γιατί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 55°C, ο τετραπύρηνος επεξεργαστής 1,3 GHz λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Επικοινωνιακός, γιατί είναι αληθινό γλωσσικό και μεταφραστικό ταλέντο με τα διάφορα πρωτόκολλά του, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνδέσεις με τον κόσμο ΙΤ ή για ενσωμάτωση δεδομένων I/O τεχνολογίας αυτοματισμού. Επιπλέον, είναι δυνατή ακόμη και μια σύνδεση Plug & Work συσκευών IO-Link – συμπεριλαμβανομένης ερμηνείας IODD. Ευέλικτος, καθώς ο ελεγκτής IIoT μπορεί να προγραμματιστεί ελεύθερα μέσω CODESYS V3.5.

Θα θέλατε να διαχειριστείτε τον ελεγκτή εξ αποστάσεως; Κανένα πρόβλημα, ο Automation Server CODESYS ενεργοποιεί τον απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων και την απομακρυσμένη οπτικοποίηση ιστού.

Ένα εργαλείο για όλες τις χρήσεις που δεν αφήνει καμία επιθυμία ανεκπλήρωτη

Σύνδεση σε διαφορετικά cloud

Η συσκευή IIoT ελεγκτής επιτρέπει την απευθείας μετάδοση των καταγεγραμμένων και προετοιμασμένων δεδομένων στις πιο κοινές πλατφόρμες cloud, όπως AWS, Microsoft Azure και AnyViz. Επιπλέον, ο IIoT ελεγκτής μιλά τις κοινές τυπικές γλώσσες ψηφιοποίησης, όπως OPC UA και MQTT. Εάν τα δεδομένα πρόκειται να καταγραφούν και να επεξεργαστούν σε πραγματικό χρόνο, οι είσοδοι μπορούν να διαβαστούν και οι έξοδοι να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα βιομηχανικού Ethernet όπως EtherCAT, EtherNet/IP ή Modbus TCP.