• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία

Επιτηρητής στροφών σε συμπαγές περίβλημα

Ο ευκολότερος τρόπος για να επιτηρείτε ταχύτητα

Αν έχετε μεταφορικές ταινίες, ιμάντες κίνησης, φυγόκεντρα ή κοχλιωτούς μεταφορείς:
Ο μικρού μεγέθους επιτηρητής ταχύτητας είναι η πρώτη σας επιλογή, όταν πρέπει να επιτηρούνται περιστροφικές ή γραμμικές κινήσεις για υπέρβαση ταχύτητας και ακινησία. Με την έγκριση ATEX, είναι επίσης δυνατή η χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, π.χ. στην επεξεργασία σιτηρών, χωρίς ρίσκο.

Όλα σε ένα συμπαγές περίβλημα

Τόσο ο επαγωγικός παλμοδότης όσο και η βαθμίδα αξιολόγηση ταχύτητας είναι ενσωματωμένα σε ένα μικρού μεγέθους περίβλημα M18 - δεν μπορείτε να εξοικονομήσετε περισσότερο χώρο. Λόγω του στιβαρού μεταλλικού περιβλήματος, δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο περίβλημα προστασίας από κρούσεις.

Ο συμπαγής επιτηρητής στροφών αναλυτικά

Περίπτωση εφαρμογής στην διακίνηση

Η πρόκληση

Είτε έχετε μεταφορικές ταινίες, κοχλιωτούς μεταφορείς ή ανελκυστήρες με κάδους: Για να αποφευχθούν απρογραμμάτιστοι χρόνοι βλαβών που προκαλούνται από σημαντική επικάθηση υλικών, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε πάντα την ομαλή λειτουργία ενός συστήματος μεταφοράς.

Η λύση

 • Ο αποκεντρωμένος αισθητήρας επιτηρεί εάν μια μηχανή εξακολουθεί να λειτουργεί
 • Ο αισθητήρας μπορεί να δώσει ένα μήνυμα συναγερμού μόλις σταματήσει το σύστημα μεταφοράς
 • Ο ελεγκτής δεν χρειάζεται να αξιολογεί ο ίδιος πολύπλοκους παλμούς και συχνότητες και επομένως έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα για πραγματικές λειτουργίες ελέγχου.

Αρχή μέτρησης

Απλή αρχή λειτουργίας
– μόνο ένα στοιχείο απόσβεσης απαιτείται στον περιστρεφόμενο άξονα
T=1/f
Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί το χρόνο μεταξύ δύο γεγονότων απόσβεσης για να υπολογίσει ταχύτητα
Ρυθμιζόμενη ονομαστική ταχύτητα
Η υπέρβαση ή η μείωση της ονομαστικής ταχύτητας προωθείται μέσω ενός ρυθμιζόμενου σήματος εξόδου
Αξιόπιστη εκκίνηση του μηχανήματος
Χωρίς ψευδή ενεργοποίηση χάρη στη ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

Ο αισθητήρας παρέχει πολλές πληροφορίες μέσω του IO-Link:

 • Τιμές ταχύτητας
 • Ελάχιστες και μέγιστες τιμές
 • Σημεία μεταγωγής

Το IO-Link επιτρέπει τη βολική παραμετροποίηση, για παράδειγμα:

 • Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης
 • Τρόπος λειτουργίας (λειτουργία ενός σημείου, λειτουργία παραθύρου, λειτουργία δύο σημείων)
 • Εύκολη παραμετροποίηση των σημείων μεταγωγής με μπουτόν εκμάθησης

Με τη βοήθεια του δακτυλίου ρύθμισης, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χειροκίνητα επιτόπου.