• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αποκεντρωμένη και έξυπνη επιτήρηση περιστρεφόμενων μηχανών

  • Μίνι οθόνη ενδείξεων με λειτουργία επιτήρησης ταχύτητας, για απευθείας τοποθέτηση στον αισθητήρα
  • Επιτόπου ένδειξη ταχύτητας με αλλαγή χρώματος (κόκκινο/πράσινο)
  • Δύο ρυθμιζόμενες οριακές τιμές, κάθε μία με την δική της έξοδο μεταγωγής

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Το IO-Link επιτρέπει την παραμετροποίηση έξω από την επικίνδυνη ζώνη
  • Μετάδοση της τρέχουσας ταχύτητας στον ελεγκτή μέσω IO-Link

Μετατρέπει κάθε αισθητήρα σε επιτηρητή ταχύτητας
Είτε επαγωγικός, είτε χωρητικός, είτε φωτοκύτταρο: αυτή η μικρή συσκευή μετατρέπει κάθε αισθητήρα που παράγει παλμούς σε επιτηρητή ταχύτητας. Η μίνι οθόνη ενδείξεων με λειτουργία επιτήρησης ταχύτητας είτε βιδώνεται απευθείας στον αισθητήρα με M12 κονέκτορα, είτε εγκαθίσταται στο πεδίο. Με δύο ρυθμιζόμενες οριακές τιμές, κάθε μία με την δική της έξοδο μεταγωγής, καθώς και οθόνη με μεταβαλλόμενη κόκκινη/πράσινη ένδειξη, εάν η τρέχουσα τιμή είναι πάνω ή κάτω από το προρυθμισμένο όριο ταχύτητας. Η συσκευή ρυθμίζεται εύκολα μέσω IO-Link ή μέσω των μπουτόν πάνω στη συσκευή. Η τιμή της ταχύτητας μεταδίδεται στον ελεγκτή μέσω του ψηφιακού πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Αυτό καθιστά τον μίνι επιτηρητή ταχύτητας μια ιδιαίτερα οικονομική και ευέλικτη λύση για αποκεντρωμένη παρακολούθηση μεταφορικών ταινιών, κοχλιών, ανεμιστήρων, φυγόκεντρων, διαχωριστών κλπ.

Εφαρμογές
Οι νέοι συμπαγείς επιτηρητές ταχύτητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών, ειδικά στο πεδίο των συστημάτων διακίνησης, π.χ. για επιτήρηση ταινιοδρόμων ή ανελκυστήρων με κουβάδες. Συνήθεις εφαρμογές τους είναι η επιτήρηση υπέρβασης ή πτώσης ταχύτητας, καθώς και η ακινησία.

Πλεονεκτήματα
Η μίνι οθόνη ενδείξεων ενσωματώνει την πλήρη παρακολούθηση της ταχύτητας. Τα σημεία μεταγωγής και άλλες παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας στην οθόνη. Επιπλέον, το IO-Link παρέχει απομακρυσμένες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ταχύτητα ή το σημείο μεταγωγής και τη διαμόρφωση σημαντικών παραμέτρων όπως η χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης.

Αρχή λειτουργίας
Ο αισθητήρας αποσβένεται από τους διερχόμενους μεταλλικούς στόχους και μεταδίδει τους παλμούς στην οθόνη ενδείξεων. Με βάση το χρονικό διάστημα μεταξύ των αποσβέσεων, η βαθμίδα αξιολόγησης υπολογίζει τη διάρκεια της περιόδου ή τη συχνότητα (πραγματική τιμή ταχύτητας περιστροφής) και τη συγκρίνει με το καθορισμένο σημείο μεταγωγής (προκαθορισμένη τιμή). Η έξοδος ενεργοποιείται μετά τη χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης και όταν η ταχύτητα περιστροφής υπερβεί την προρυθμισμένη τιμή. Η μίνι οθόνη ενδείξεων σηματοδοτεί υπέρβαση ή πτώση ταχύτητας και απενεργοποιεί την έξοδο.