• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Πεταλοειδή και γωνιακά φωτοκύτταρα με συχνότητα έως και 14,000 Hz

Ανίχνευση ακριβείας πολύ μικρών αντικειμένων ή σε εφαρμογές με υπερυψηλές ταχύτητες και ρύθμιση μέσω IO-Link

  • Ταχεία εγκατάσταση: δεν χρειάζεται ευθυγράμμιση πομπού - δέκτη
  • Εύκολη παραμετροποίηση με ποτενσιόμετρα ή IO-Link
  • Ειδικές λειτουργίες αισθητήρα μέσω IO-Link
  • Ένδειξη λερώματος με μόνιμη επιτήρηση του εκπεμπόμενου φωτός μέσω IO-Link

Πεταλοειδή και γωνιακά φωτοκύτταρα
Οι νέοι αισθητήρες της ifm χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση τεμαχίων σε τροφοδότες και σε εφαρμογές συναρμολόγησης και διαχείρισης. Συγκρινόμενοι με τα συνήθη φωτοκύτταρα πομπού - δέκτη, έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζονται τη χρονοβόρα και δύσκολη ευθυγράμμιση του πομπού με τον δέκτη.

Παραμετροποίηση και διάγνωση μέσω IO-Link
Ένας πολύ μεγάλος αριθμός εφαρμογών μπορούν να επιλυθούν με χρήση των συνήθων πεταλοειδών και γωνιακών φωτοκυττάρων. Εντούτοις, όταν πρέπει να ανιχνευθούν πολύ μικρά αντικείμενα σε πολύ υψηλές ταχύτητες, αυτοί οι αισθητήρες γρήγορα φτάνουν στα όριά τους. Χάρις το IO-Link, μπορούν τώρα να γίνουν μεμονωμένες ρυθμίσεις Εξαιτίας της ρυθμιζόμενης συχνότητας έως και 14,000 Hz, οι αισθητήρες είναι πλέον κατάλληλοι και για εφαρμογές με υπερυψηλές ταχύτητες. Ο λερωμένος φακός ανιχνεύεται αυτόματα από τον αισθητήρα, επιτρέποντας τον έγκαιρο καθαρισμό του και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της διεργασίας.

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: