• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Λέιζερ ακριβείας για την ανίχνευση μικροσκοπικών αντικειμένων

Πομπού-δέκτη, ανάκλασης, διάχυσης με καταστολή φόντου σε μέγεθος Ο6 με IO-Link

  • Πλήρης οικογένεια laser αισθητήρων σε καθιερωμένο μέγεθος της αγοράς με οπές απόστασης 1''
  • Η τιμή της απόστασης από το αντικείμενο μπορεί να ληφθεί μέσω IO-Link
  • Ρύθμιση ακριβείας μέσω μπουτόν αφής ή IO-Link
  • Ομοιόμορφο φωτεινό στίγμα για αξιόπιστη ανίχνευση αντικειμένου, με ακρίβεια
  • Σταθερή ευθυγράμμιση laser σε όλες τις συσκευές

Laser ακριβείας για την ανίχνευση μικροσκοπικών αντικειμένων
Το νέο Ο6 με laser κλάσης προστασίας 1, ανιχνεύει αξιόπιστα μικροσκοπικά αντικείμενα, εκεί όπου τα συμβατικά φωτοκύτταρα κόκκινου φωτός αγγίζουν τα όριά τους. Ένα από τα κύρια σημεία του είναι ότι διαθέτει ως στάνταρ IO-Link.

Με το IO-Link ανοίγονται εντελώς νέες προοπτικές
Παρόμοια με τους αναλογικούς αισθητήρες, μπορεί να μεταδοθεί η απόσταση σε mm από το στόχο, μέσω IO-Link. Ετσι μετατρέπεται από δυαδικό φωτοκύτταρο λέιζερ διάχυσης σε μετρητικό σύστημα απόστασης ακριβείας. Ανοίγονται νέες δυνατότητες εφαρμογών, όπως επιτήρηση μήκους και ύψους. Επιπρόσθετα, είναι πλέον δυνατές εργασίες επιθεώρησης, όπως η ανίχνευση παρουσίας εξαρτημάτων ή η σωστή τοποθέτησή τους, μέσω της ανίχνευσης απόστασης με ακρίβεια. Ο αισθητήρας διαθέτει αξιόπιστη εμβέλεια 100 mm, ακόμα και για αντικείμενα με διαφορετικά χρώματα. Με IO-Link, ο χρήστης είναι καλά προετοιμασμένος για το Industry 4.0.