• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Τυπικός ελεγκτής και SafetyController δύο σε ένα

Ελεγκτής 32-Bit υψηλών επιδόσεων, χρησιμοποιείται ως σύστημα ελέγχου ασφαλείας (SIL2 / PL d) με υποστήριξη CANopen Safety

  • Τριπύρηνος ελεγκτής 32-Bit υψηλών επιδόσεων με μεγάλη μνήμη εφαρμογών
  • Χρησιμοποιείται ως σύστημα ελέγχου ασφαλείας (SIL2 / PL d) με υποστήριξη CANopen Safety
  • Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου με κλιμακούμενες αντιστοιχίσεις εισόδου/εξόδου για τυπικές εφαρμογές και εφαρμογές ασφαλείας
  • Δύο θύρες Ethernet με ενσωματωμένο διακόπτη

Υψηλών επιδόσεων τυπικό PLC και PLC ασφαλείας δύο σε ένα
Τα σύγχρονα οχήματα και τα κινητά μηχανήματα εργασίας χρειάζονται ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου υψηλών επιδόσεων για την επεξεργασία του υψηλού αριθμού σημάτων εισόδου και εξόδου. Γι' αυτόν τον λόγο σχεδιάσαμε το νέο ecomatController 3ης γενιάς. Διαθέτει δύο ανεξάρτητα και υψηλών επιδόσεων PLC 32-Bit, με το ένα από τα δύο πιστοποιημένο ως σύστημα ελέγχου ασφαλείας.
Εκτός από τις διαγνωστικές, πολυλειτουργικές εισόδους και εξόδους, η συσκευή διαθέτει και δύο θύρες Ethernet και τέσσερις διασυνδέσεις CAN. Οι διασυνδέσεις CAN υποστηρίζουν όλα τα σημαντικά πρωτόκολλα Bus (CANopen, CANopen Safety και J1939) και τη διαφανή και προεπεξεργασμένη ανταλλαγή δεδομένων.
Ο προγραμματισμός CODESYS (έκδοση 3.5) επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση των λειτουργιών του συστήματος ελέγχου στο πρόγραμμα εφαρμογής.

Λειτουργίες και πλεονεκτήματα

Ανθεκτική μηχανική κατασκευή
Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που είναι ενσωματωμένο σε ένα συμπαγές μεταλλικό περίβλημα προσφέρει μέσω του μπροστινού, κινητού και κωδικοποιημένου κεντρικού κονέκτορα όλες τις απαραίτητες συνδέσεις για τις εισόδους και τις εξόδους, την επικοινωνία και τον προγραμματισμό. Λυχνίες LED κατάστασης RGB υποδεικνύουν τα σημαντικότερα μηνύματα του συστήματος.

Ηλεκτρονικό σύστημα υψηλών επιδόσεων
Ο πυρήνας για το σύστημα ελέγχου που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για φορητά ηλεκτρονικά συστήματα είναι ένας από τους πιο σύγχρονους πολυπύρηνους επεξεργαστές 32-Bit με συχνότητα χρονισμού 300 MHz. Η μνήμη εφαρμογών 6 MByte περιέχει σύστημα αποθήκευσης αρχείων 1 MByte. Δύο ανεξάρτητα προγραμματιζόμενα εσωτερικά συστήματα ελέγχου επιτρέπουν, όταν απαιτείται, τον διαχωρισμό του λογισμικού εφαρμογών. Έτσι το ασφαλές τμήμα του προγράμματος μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να επηρεαστεί από τη γενική λειτουργία του προγράμματος. Αυτό εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία ακόμα και σε περίπλοκες λειτουργίες ελέγχου. Ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές έως EN 13849 PL d και EN 62061 SIL cl2.

Διαμορφώσιμες είσοδοι και έξοδοι
Οι είσοδοι και οι έξοδοι μπορούν να διαμορφωθούν ως ψηφιακή είσοδος, είσοδος συχνότητας ή αναλογική είσοδος με λειτουργία διάγνωσης, ή ως είσοδος για τη μέτρηση της αντίστασης. Οι αναλογικές είσοδοι επιτρέπουν τη μέτρηση τόσο του ρεύματος, όσο και της τάσης. Οι έξοδοι διαμορφώνονται ως ψηφιακές έξοδοι ή έξοδοι PWM με δυνατότητα διάγνωσης με ή χωρίς ρύθμιση ρεύματος. Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι μπορούν να διαμορφωθούν, εάν απαιτείται, ως ασφαλή κανάλια. Οι ασφαλείς αισθητήρες και ενεργοποιητές μπορούν έτσι να συνδεθούν απευθείας και να υποβληθούν σε επεξεργασία στο λογισμικό εφαρμογών.

Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με το IEC 61131-3 με CODESYS
Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται με τις τυποποιημένες γλώσσες IEC 61131-3. Για ειδικές λειτουργίες, όπως και για ασφαλείς εφαρμογές, διατίθενται δοκιμασμένες και πιστοποιημένες βιβλιοθήκες. Για συντήρηση, διάγνωση και ενημερώσεις διατίθεται το TFTP μέσω Ethernet και το εργαλείο συντήρησης. Επιπλέον, η ifm προσφέρει αυτές τις λειτουργίες μέσω μιας διασύνδεσης εφαρμογής για τις οθόνες PDM της ifm και μέσω ενός κιτ ανάπτυξης λογισμικού για εφαρμογές πελατών.

Διασυνδέσεις με εκτεταμένη λειτουργικότητα
Εκτός από μία διασύνδεση RS-232 και τη διασύνδεση Ethernet με ενσωματωμένο μεταγωγέα, όλοι οι ελεγκτές διαθέτουν τέσσερις διασυνδέσεις CAN σύμφωνα με το ISO 11898. Όλες οι διασυνδέσεις CAN υποστηρίζουν τα σημαντικά πρωτόκολλα Bus CANopen Safety, CANopen και J1939.