1. Αρχική σελίδα
  2. Έγγραφα και λήψεις

Application Package Assistant

for VSE devices

APA V2.02.00

  • Προσδιορισμός
  • Μέγεθος
  • Τύπος
  • Περιγραφή
  • Προσδιορισμός Application Package Assistant for VSE devices
  • Μέγεθος 48,5 MB
  • Τύπος .zip
  • Περιγραφή System requirements: Windows 7 SP1, Windows 8 and 8.1, Windows 10, Win Server 2008 R2 SP1, Win Server 2012 R2, Win Server 2016, minimum resolution 1024 x 768 Pixel, 256 MB RAM. It is not possible to use VES003 and the Application Package Assistant simultaneously with one device. Required firmware for VSE devices: 0.6.11 or higher