1. Αρχική σελίδα
  2. Έγγραφα και λήψεις

Πακέτο εκκίνησης DTE100 RFID 13.56 MHz

Πακέτο εκκίνησης για μονάδα αξιολόγησης DTE100 Profinet RFID Περιεχόμενο: Υλικολογισμικό, αρχείο περιγραφής συσκευής (GSD), ενδεικτικό πρόγραμμα PLCOpen, ενδεικτικό πρόγραμμα Siemens S7 300-400 RWH_CMD και RWH_RW, τεκμηρίωση

V1.0

  • Προσδιορισμός
  • Μέγεθος
  • Τύπος
  • Περιγραφή
  • Προσδιορισμός Αρχείο περιγραφής συσκευής GSD
  • Μέγεθος 28,9 kB
  • Τύπος .zip
  • Περιγραφή Αρχείο περιγραφής συσκευής GSD για μονάδα αξιολόγησης DTE100 PN