• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. Τεχνολογία σύνδεσης
 3. Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο

Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο

 • Τεχνολογία σύνδεσης που πληροί τα πρότυπα M12 και M8 (EN 61076)
 • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
 • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
 • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα
 • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό