• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. Λογισμικό παραμετροποίησης

Λογισμικό παραμετροποίησης

  • Εύκολη ρύθμιση των αισθητήρων
  • Ρύθμιση παραμέτρων με τρόπο φιλικό προς το χρήστη
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη

Λογισμικό παραμετροποίησης

Το εύρος λειτουργιών του λογισμικού παραμετροποίησης της ifm καλύπτει πολυάριθμες εφαρμογές. Εδώ περιλαμβάνονται λύσεις για την παραμετροποίηση και τη διαμόρφωση συσκευών IO-Link, συσκευών ανάγνωσης κωδικών 1D/2D, καμερών 3D και κεφαλών ανάγνωσης/εγγραφής RFID καθώς και του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης VSE για την επιτήρηση κραδασμών.

Η σαφής online και offline παραμετροποίηση όλων των συσκευών IO-Link, ακόμη και ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, είναι δυνατή με ένα μόνο εργαλείο λογισμικού, το moneo configure.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται από τις κύριες μονάδες AS-i (AC14) για την παραμετροποίηση και τη διαμόρφωση αισθητήρων IO-Link, συσκευών ανάγνωσης κωδικών 1D/2D, καμερών 3D και κεφαλών ανάγνωσης/εγγραφής RFID. Η ifm προσφέρει επίσης εφαρμογές για την καταγραφή και την αποθήκευση των δεδομένων διεργασίας των μονάδων AS-i IO-Link και για τη διαχείριση των διαμορφώσεων AS-i.

Το λογισμικό χειρισμού για τον αισθητήρα αναγνώρισης αντικειμένων O2D και τον αισθητήρα επιθεώρησης αντικειμένων O2V χρησιμοποιείται για την απλή και απευθείας διαμόρφωση των συσκευών.

Ο αισθητήρας επιθεώρησης αντικειμένων O2V διακρίνει τους τρόπους λειτουργίας "Applications", "Monitoring" και "Service". Ο τρόπος λειτουργίας επιλέγεται μέσω του λογισμικού χειρισμού.

Το λογισμικό OPC server παρέχει μία διεπαφή που τυποποιεί τα δεδομένα από το ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE και τον αναγνώστη κωδίκων της ifm για ενσωμάτωση σε ένα σύστημα υψηλότερου επιπέδου.