• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Προϊόντα
 2. IIoT λύσεις
 3. moneo

moneo

 • Οπτικοποίηση ή ανάλυση διαδικασιών παραγωγής και επιτήρηση αποκλίσεων σε πραγματικό χρόνο
 • Πρόβλεψη αστοχιών, αποτροπή ακινησίας και συνεπώς αύξηση της διαθεσιμότητας του μηχανήματος
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους επιτηρώντας την κατανάλωση ενέργειας στο επίπεδο μηχανής
 • Δωρεάν επιτόπου δοκιμή για 30 ημέρες, χωρίς καμία υποχρέωση, με τη δοκιμαστική έκδοση moneo IIoT Core OnPrem