Αξιόπιστη τεχνολογία αυτοματισμού για τη βιομηχανία τροφίμων

Η μέγιστη αξιοπιστία διεργασιών και η σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων αποτελούν τις βασικές αρχές στη βιομηχανία τροφίμων - στην παραγωγή ποτών, γλυκών, στη γαλακτοβιομηχανία ή στην επεξεργασία κρέατος. Ακόμα και οι παραμικρές ακαθαρσίες προκαλούν μεγάλη ζημιά, είτε με την ανάκληση μιας ολόκληρης παρτίδας, είτε με τη δαπανηρή διακοπή της παραγωγής.
 

Εφαρμογές: