1. Стартова страница

Сензор за разстояние по технологията PMD: За прецизно регистриране