You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Капацитивни сензори по приложение
 3. Пластмасова промишленост

Пластмасова промишленост

Корпус на сензора Корпус Електрическа конструкция Диапазон на регистриране Функция на изхода Важни аспекти

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
полуизпъкнал
• 0,5...30 mm
изпъкнал
• нормално отворен
• нормално затворен
 • Лесна настройка на диапазона на регистриране
 • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
 • Употреба при високи температури на средата
 • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
полуизпъкнал
• 0,5...30 mm
изпъкнал
• С възможност за избор
 • Лесна настройка на диапазона на регистриране
 • С показване на сигнала за отлична точка на превключване
 • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
 • Употреба при високи температури на средата
 • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
полуизпъкнал
• 0,5...40 mm
изпъкнал
• нормално отворен
• нормално затворен
 • Лесна настройка на диапазона на регистриране
 • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
 • Употреба при високи температури на средата
 • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
полуизпъкнал
• 0,5...40 mm
изпъкнал
• С възможност за избор
 • Лесна настройка на диапазона на регистриране
 • С показване на сигнала за отлична точка на превключване
 • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
 • Употреба при високи температури на средата
 • За отчитане на позиция или контрол на нивото

KN
M30 • DC PNP • Програмируем • Бутон
 • За употреба в машини за пластмаса или кристализатори
 • За детектиране на ниво на гранулати до 250 °C
 • Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
 • Устойчиви на електростатичен разряд

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Диапазон на измерване на ниво 200 mm • Програмируем
 • Непрекъснато външно измерване на ниво
 • Липсват физически напрежения от средата, благодарение на безконтактното измерване
 • Триточкови сензори за гранично положение в един модул
 • Могат да се откриват и сигнализират отлагания за повишаване на качеството на процеса
 • Свързване на няколко KQ10 чрез IO-Link