Иновация и качество в опаковащата промишленост

Доброто опаковане е половината от работата!

Модерните сензори за опаковъчните машини са бързи, надеждни и прецизни – от контрол на позицията до контрол на оптичното качество.

Приложения: