You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Volledig metalen sensoren
  2. Technologie

Technologie

Wervelstroomprincipe

Wanneer de spoel (1) van een inductieve benaderingsschakelaar wordt aangesloten op spanning, genereert deze een elektromagnetisch veld (2) rond het sensoroppervlak. Als een metalen voorwerp (3) zich in het veld beweegt, ontstaan er wervelstromen in het metaal (4), die het magnetisch veld verzwakken. Zodra dat gebeurt, wordt het metaal herkend.

Voordelen en toepassingen:

  • Betrouwbare herkenning, ook bij kleine objecten
  • Maximaal bereik op staal (St37). Correctiefactoren voor andere metalen noodzakelijk.

Pulstechniek

Een gelijkstroom stroomt door de sensorspoel en wekt daar een elektromagnetisch veld op. Deze spoelstroom wordt met een hoge frequentie in- en uitgeschakeld (gepulst), zodat het elektromagnetische veld op voorspelbare wijze toe- en afneemt. Als een metalen voorwerp de sensor nadert, verandert het vervalverhouding en schakelt de sensoruitgang .

(1) Sensoruitgang
(2) Geïnduceerde spanning
(3) Metalen object
(4) Vervalverhouding
(5) Tijdvenster voor meting

Voordelen en toepassingen:

  • Groter bereik dan bij Kplus-sensoren en sensoren volgens wervelstroomprincipe
  • Deze technologie wordt gebruikt voor volledig metalen sensoren van ifm die niet vlak verzonken zijn.