You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Nieuws
  2. Wereldwaterdag op 22 maart: Challenge accepted

Wereldwaterdag op 22 maart: Challenge accepted

A hand holds a glass of pure water

ifm ondersteunt de wereldwijde inspanningen voor een verantwoordelijke omgang met water. De collega's uit de hele wereld beschrijven de situatie in de vestigingen van hun land.

De uitgangssituaties kunnen verschillend zijn, maar de uitdagingen en doelstellingen zijn hetzelfde: wereldwijd is waterschaarste een probleem dat de samenleving moet aanpakken. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een betrouwbare toegang hebben tot drinkwater van de best mogelijke kwaliteit, moet op veel plaatsen onder andere de nodige infrastructuur voor de drinkwatervoorziening worden aangelegd of gemoderniseerd. Bovendien zijn bedrijven in de waterindustrie afhankelijk van oplossingen voor water- en afvalwaterbehandeling die even betrouwbaar als efficiënt zijn. Daarvoor kunt u op ifm vertrouwen als uw automatiseringspartner. Altijd, op elke locatie.

"Voor de toekomst is het van het grootste belang dat ons land water blijft winnen en behouden als vitale hulpbron."

Nasr Mahmud – Managing Director Verenigde Arabische Emiraten

Wilt u meer te weten komen over de uitdagingen van de waterwinning wereldwijd - en hoe wij die in de afzonderlijke landen ondersteunen?

Onze collega's uit de hele wereld doen verslag van de situatie ter plaatse.

Waterschaarste wereldwijd

Goed voor de circulatie: onze oplossingen voor de waterhuishouding

We moeten met z'n allen op verantwoordelijke wijze omgaan met de meest schaarse en waardevolle hulpbronnen van onze planeet. Onze oplossingen helpen ondernemingen zo efficiënt mogelijk om te gaan met water. En dat binnen de gehele kringloop – van de winning tot de verbruiksmeting tot de behandeling voor de recirculatie.