1. Αρχική σελίδα
 2. Νέα προϊόντα
 3. Βιομηχανική επικοινωνία
 4. Το κλειδί για το βιομηχανικό IoT

Το κλειδί για το βιομηχανικό IoT

 • Προρυθμισμένη, δεν χρειάζεται κάρτα SIM
 • Πίνακας ελέγχου μέσω διαδικτύου για την απεικόνιση και ανάλυση δεδομένων cloud
 • Αποστολή email ή μηνύματος κειμένου με υπέρβαση οριακών τιμών

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

 • Τα δεδομένα αισθητήρων IO-Link αποστέλλονται απευθείας μέσω δικτύου κινητής στο cloud
 • Μπορούν να συνδεθούν 2 αισθητήρες IO-Link

Σύνδεση στο υπολογιστικό cloud για όλους τους αισθητήρες IO-Link
Η πύλη IoT αναγνωρίζει έως και 2 συνδεδεμένους αισθητήρες IO-Link και αποστέλλει τα δεδομένα τους αυτόματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM στο υπολογιστικό cloud, όπου και αποθηκεύονται. Ο χρήστης μπορεί να απεικονίσει και να αναλύσει τα δεδομένα σε πίνακα ελέγχου μέσω διαδικτύου.

Συναγερμοί αποστέλλονται με email ή με μήνυμα κειμένου.
Μερικά κλικ του ποντικιού αρκούν για να ορίσετε οριακές τιμές στον πίνακα ελέγχου, έτσι ώστε ο χειριστής του σταθμού να ειδοποιείται με email ή με μήνυμα κειμένου σε περίπτωση υπέρβασης ή μη επίτευξης τιμών.

Εξαγωγή
Τα δεδομένα από όλους τους αισθητήρες μπορούν να συνοψιστούν και να εξαχθούν αυτόματα ως αναφορά, ανά πάσα στιγμή.

Από τον αισθητήρα στο IoT
Οι πληροφορίες αισθητήρα μπορούν να συλλεχθούν απευθείας και να αποσταλούν στο cloud χωρίς να απαιτείται καμία σύνδεση με ελεγκτή, υπολογιστή ή εταιρικό δίκτυο. Εκτός από την παροχή τάσης και τη διαθεσιμότητα δικτύου GSM, η πύλη δεν απαιτεί καμία άλλη υποδομή. Όπως όλα τα προϊόντα της ifm, πρόκειται για μια ανθεκτική μονάδα με υψηλό βαθμό προστασίας IP 65. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.

Παραδείγματα εφαρμογής
Η πύλη είναι κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές που δεν χρειάζονται κυρίως μόνιμη μετάδοση των μετρούμενων τιμών σε πραγματικό χρόνο. Η πύλη μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση απομακρυσμένων τμημάτων της εγκατάστασης, που δεν είναι συνδεδεμένα με την υποδομή της εταιρείας.

Για παράδειγμα:

 • Επιτήρηση δεξαμενής με χωρητικό αισθητήρα μέτρησης στάθμης σειράς KQ10xx
 • Μέτρηση κατανάλωσης πεπιεσμένου αέρα και επιτήρηση διαρροών, χρησιμοποιώντας ροόμετρο πεπιεσμένου αέρα σειράς SDxxxx
 • Επιτήρηση ανεμιστήρων με αισθητήρα διάγνωσης κραδασμών σειράς VVBxxx
 • Επιτήρηση βαλβίδας με αισθητήρα βαλβίδας σειράς MVQxxx