1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Τεχνολογία ελέγχου βαθμονόμησης: ο αισθητήρας θερμοκρασίας που ελέγχει τον εαυτό του

Τεχνολογία ελέγχου βαθμονόμησης: ο αισθητήρας θερμοκρασίας που ελέγχει τον εαυτό του

  • Άμεση ειδοποίηση απόκλισης σε ακρίβεια μέτρησης
  • Βελτιωμένη διασφάλιση της ποιότητας μεταξύ των διαστημάτων βαθμονόμησης
  • Στιβαρή σχεδίαση για μόνιμες μετρήσεις ακριβείας ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές.

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Διαφάνεια επιτήρησης του αισθητήρα χάρη στην καταγραφή των τιμών διάγνωσης
  • Λειτουργία εξομοίωσης για πιο εύκολη εγκατάσταση

Μέγιστη αξιοπιστία για θερμοκρασιακά ευαίσθητες διεργασίες
Χάρις τη βελτιωμένη διαδικασία βαθμονόμησης, το TCC επιτυγχάνει ακρίβεια ± 0,2 K σε όλο το εύρος μέτρησης. Αυτό τον καθιστά απόλυτα κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασιακά ευαίσθητες διεργασίες όπως η επεξεργασία τροφίμων, καουτσούκ ή άνθρακα. Εκτός αυτού, το TCC διασφαλίζει μια ομαλή διεργασία και υψηλή ποιότητα προϊόντος, ελέγχοντας μόνιμα τη δική του αξιοπιστία. Εάν ο αισθητήρας αποκλίνει από τις προκαθορισμένες τιμές ανοχής ή αν δυσλειτουργήσει, ενεργοποιεί ένα ανάλογο σήμα στο ευδιάκριτο LED και την έξοδο διάγνωσης.

Στιβαρή σχεδίαση για μακροχρόνια χρήση
Χάρη στο πλήρως συγκολλημένο και στεγανό περίβλημά του και τη νέα σχεδίαση της ράβδου μέτρησης, το TCC είναι μόνιμα ανθεκτικός σε εξωτερικές επιδράσεις όπως υγρασία, θερμικές και μηχανικές διαταραχές και δονήσεις.

Μόνιμος έλεγχος κατάστασης
Χάρη στην τεχνολογία ελέγχου βαθμονόμησης, το TCC ελέγχει τη δική του συμπεριφορά ολίσθησης. Ο αισθητήρας συγκρίνει την τιμή της θερμοκρασίας με την ταυτόχρονα μετρούμενη τιμή αναφοράς. Εάν η απόκλιση βρίσκεται εκτός του εύρους ανοχής, το οποίο είναι ρυθμιζόμενο μεταξύ 0,5 και 3 K, ο TCC ενεργοποιεί ένα οπτικό σήμα και στέλνει μήνυμα στον κεντρικό ελεγκτή, μέσω του IO-Link και της εξόδου διάγνωσης. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις σοβαρών δυσλειτουργιών.

Διασφάλιση ποιότητας χάρη σε μετρήσεις που σχετίζονται με γεγονότα
Ιδιαίτερα στις παραγωγικές διαδικασίες, όπου οι ακριβείς τιμές θερμοκρασίας είναι καθοριστικές για την ποιότητα του προϊόντος, είναι σημαντικό να είναι απολύτως ακριβείς οι μετρούμενες τιμές. Ο TCC επιτρέπει στους χειριστές των εγκαταστάσεων να λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με συμβάντα σε περίπτωση ολίσθησης - αντί να περιμένουν την επόμενη προγραμματισμένη βαθμονόμηση. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας ολόκληρων παρτίδων παραγωγής λόγω λανθασμένων θερμοκρασιών.

Διάφανη επικοινωνία του αισθητήρα
Οπτική και ψηφιακή ένδειξη: ο TCC απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση με έναν απλό και ευανάγνωστο τρόπο. Αν το LED είναι πράσινο, η συσκευή λειτουργεί αξιόπιστα. Το μπλε υποδεικνύει απόκλιση θερμοκρασία εκτός του εύρους ανοχής. Το κόκκινο δείχνει σοβαρή δυσλειτουργία, όπως αστοχία του κύριου στοιχείου μέτρησης. Εκτός αυτού, ο TCC αποθηκεύει αυτόματα όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για σταθερή τεκμηρίωση μέσω του IO-Link: ημερομηνία τοποθέτησης, ώρες λειτουργίας, ιστόγραμμα θερμοκρασίας καθώς και ημερολόγια των μηνυμάτων συμβάντων (ώρες λειτουργίας και αριθμός συμβάντος) και κατάσταση ελέγχου βαθμονόμησης (ώρες λειτουργίας, τιμή θερμοκρασίας, τιμή ολίσθησης, όριο και κατάσταση).

Λειτουργία εξομοίωσης: εγγυημένη αξιοπιστία ακόμη και πριν από την εγκατάσταση
Η τιμή στην οποία ο TCC παρέχει ένα μήνυμα μπορεί να καθοριστεί μέσω λογισμικού. Στη λειτουργία εξομοίωσης, οι θερμοκρασίες διεργασίας και αναφοράς, μεταξύ άλλων, μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα για να επαληθεύσουν εάν ο αισθητήρας έχει ενσωματωθεί σωστά στον ελεγκτή. Αυτή η εξομοίωση της διεργασίας ολοκληρώνει το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας που προσφέρει ο TCC.