1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Περνώντας τα όρια: το καλύτερο ροόμετρο στην κατηγορία του

Περνώντας τα όρια: το καλύτερο ροόμετρο στην κατηγορία του

  • Υψηλή ακρίβεια για συνεχόμενη αξιοπιστία στη διεργασία
  • Νέος σχεδιασμός του στοιχείου μέτρησης που μειώνει τις απώλειες πίεσης
  • Βελτιστοποιημένη σχεδίαση για παράλληλη εγκατάσταση σε τυποποιημένες διατάξεις διαχωρισμού που δεν απαιτεί πρόσθετα μήκη σωλήνων σε εισαγωγή και εξαγωγή
  • Ιδανικό για θερμοκρασίες διεργασιών έως και 90 °C

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Μείωση του κόστους εγκατάστασης και υλικού χάρη στο IO-Link

Επιτήρηση διεργασιών με ακρίβεια
Λόγω της νέας βελτιστοποιημένης σχεδίασης του στοιχείου μέτρησης, το νέο μαγνητικό-επαγωγικό ροόμετρο σειράς SM μετράει έως και 150 l/min. Μπορεί να μετρήσει εκτός από ροή, θερμοκρασία και παροχή.

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, παρά τις μικρές διαστάσεις
Η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως και 90 °C επιτρέπει τη λειτουργία σε δύσκολες εφαρμογές, όπως π.χ. φούρνους, όπου το νερό ψύξης μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Γρήγορη ρύθμιση και εύκολος χειρισμός
TFT οθόνη που εμφανίζει ταυτόχρονα πολλές τιμές διεργασίας, με δύο ξεχωριστά LED για τα σημεία μεταγωγής και δυνατότητα αλλαγής χρώματος για ιδανική επισκόπηση. Σε συνδυασμό με 3 εύχρηστα μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας και ευκολονόητο μενού για γρήγορη ρύθμιση του αισθητήρα.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον χρήστη

Αξιοπιστία διεργασιών και επιτήρηση ενέργειας
Η υπερθέρμανση των εργαλείων, των πιστολιών συγκόλλησης ή των φούρνων οδηγεί σε αυξημένες φθορές και τελικά σε βλάβες με διακοπές παραγωγής. Η συνεχής επιτήρηση του νερού ψύξης διασφαλίζει την αξιοπιστία των διεργασιών που απαιτούν εντατική ψύξη. Γιαυτό το ροόμετρο σειράς SM διαθέτει και υψηλή ακρίβεια μέτρησης και ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας. Είναι επίσης δυνατή και η αξιόπιστη παρακολούθηση της ενέργειας, σε συνδυασμό με την λειτουργία μέτρησης παροχής (λειτουργία άθροισης).

Μπορεί να μειωθεί και η έξοδος της αντλίας, χάρη στην ελαχιστοποίηση των απωλειών πίεσης
Ο νέος βελτιστοποιημένος σχεδιασμός του στοιχείου μέτρησης με αύξηση της εσωτερικής διατομής, μειώνει τις απώλειες πίεσης. Πλεονέκτημα: η έξοδος της αντλίας μπορεί να μειωθεί. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια.

Μείωση του κόστους εγκατάστασης και υλικού χάρη στο IO-Link
Αρκετές παράμετροι μέτρησης (ροή, θερμοκρασία, παροχή) μπορούν να αξιολογηθούν από τον ελεγκτή, χρησιμοποιώντας μόνο μία είσοδο. Μειώνονται τα σημεία μέτρησης, η καλωδίωση και οι απαιτούμενες κάρτες στο PLC, γεγονός που εξοικονομεί κόστος. Η ενσωματωμένη λειτουργία εξομοίωσης απλοποιεί την προετοιμασία για λειτουργία. Οι αισθητήρες μπορούν να ενσωματωθούν στον ελεγκτή και να ελεγχθούν, χωρίς να απαιτείται η γραμμή να είναι σε λειτουργία.

Μικρού μεγέθους βελτιστοποιημένα για τυποποιημένες διατάξεις διαχωρισμού
Για την ανεξάρτητη παρακολούθηση μεμονωμένων γραμμών ψύξης χρησιμοποιούνται αρκετά ροόμετρα ταυτόχρονα. Η μικρή μεγέθους σχεδίαση με ιδανική θέση τοποθέτησης και η βελτιστοποιημένη και πρακτική θέση σύνδεσης του κονέκτορα καθιστούν περιττές τις πολύπλοκες σωληνώσεις και την άσκοπη μετατόπιση των αισθητήρων. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνήθεις διατάξεις διανομής νερού, με εσωτερική διάμετρο 50 mm. Άλλο χαρακτηριστικό: δεν απαιτούνται πλέον πρόσθετα μήκη σωλήνων σε εισαγωγή και εξαγωγή, δηλ. στην είσοδο και στην έξοδο του αισθητήρα. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για τη διάταξη και την εγκατάσταση της γραμμής.

Παραδείγματα εφαρμογής

Μηχανή μορφοποίησης με έγχυση
Η παροχή νερού ψύξης και η θερμοκρασία είναι οι παράγοντες - κλειδιά, όσον αφορά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τυχόν βουλώματα πρέπει να ανιχνεύονται χωρίς καθυστέρηση. Αυτό το διασφαλίζει το ροόμετρο σειράς SM.

Σύστημα σκλήρυνσης
Οι καμπύλες ψύξης των κομματιών προς επεξεργασία πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σκλήρυνσης. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή μιας καθορισμένης ποσότητας νερού ψύξης στο προθερμασμένο κομμάτι προς επεξεργασία. Το ροόμετρο σειράς SM ανιχνεύει πιθανό βούλωμα, διασφαλίζοντας μια συνεχόμενα υψηλή ποιότητα προϊόντος.

Εργαλειομηχανές
Η σταθερή παροχή νερού ψύξης εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Τα γρέζια μπορεί να βουλώσουν τις σωληνώσεις νερού ψύξης Το ροόμετρο σειράς SM ανιχνεύει έγκαιρα το βούλωμα και προλαμβάνει την υπερθέρμανση των εργαλείων.

Φούρνος κατασκευών
Η έλλειψη νερού ψύξης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα υπερβολικές θερμοκρασίες στο φούρνο. Το ροόμετρο σειράς SM επιτηρεί την ποσότητα νερού ψύξης και την θερμοκρασία έως τους 90 °C. Δαπανηροί χρόνοι διακοπής λόγω υπερθέρμανσης ανήκουν πλέον στο παρελθόν.