1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Δεν χρειάζονται παρακάμψεις: αισθητήρας βαλβίδας απευθείας συνδεδεμένος στον ελεγκτή βαλβίδας

Δεν χρειάζονται παρακάμψεις: αισθητήρας βαλβίδας απευθείας συνδεδεμένος στον ελεγκτή βαλβίδας

  • Άμεσος έλεγχος στη βαλβίδα, με λιγότερη πολυπλοκότητα δικτύωσης
  • Αυτοδιάγνωση φθοράς, μπλοκαρίσματος ή επικαθήσεων, για συντήρηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας

Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link

  • Λειτουργία φλας LED για γρήγορο οπτικό εντοπισμό του αισθητήρα
  • Ρύθμιση τελικής θέσης με ένα μόνο κλικ για ακόμα πιο γρήγορη τοποθέτηση

Απευθείας σύνδεση για λιγότερες καλωδιώσεις
Το MVQ201 παρακολουθεί συνεχώς τη θέση της βαλβίδας στην κοντινότερη γωνία. Με τη λειτουργία “Auto teach“, οι τερματικές θέσεις αυτόματα προσεγγίζονται και αναγνωρίζονται. Η βαλβίδα ελέγχου μπορεί εύκολα να συνδεθεί μέσω ξεχωριστής σύνδεσης M12 και να ελέγχεται μέσω του IO-Link. Αυτό μειώνει την καλωδίωση και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης - μειώνοντας πιθανές πηγές σφαλμάτων.

Ερώτημα κατάστασης φιλικό στο χρήστη, έγκαιρη πληροφόρηση συντήρησης
Οι τερματικές θέσεις της βαλβίδας σηματοδοτούνται και μέσω δύο εξόδων μεταγωγής και μέσω του ευδιάκριτου LED κατάστασης. Ο αισθητήρας επίσης ανιχνεύει τις χρονικές μεταβολές στη διάρκεια του κλεισίματος, οι οποίες υποδηλώνουν φθορά, επικαθήσεις ή μπλοκαρίσματα από ξένα αντικείμενα και όλα αυτά τα σηματοδοτεί μέσω του IO-Link. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προγραμματιστεί η συντήρηση με βάση τη ζήτηση ή η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία συμβάλλουν στην αποφυγή μεγαλύτερων και δαπανηρών χρόνων διακοπής λειτουργίας. Για εύκολο εντοπισμό, η επιλεγμένη συσκευή αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα στη λειτουργία φλας.

Απευθείας σύνδεση στη βαλβίδα ελέγχου
Το MVQ201διαθέτει ξεχωριστή σύνδεση M12 για απευθείας σύνδεση στη βαλβίδα ελέγχου, η οποία μπορεί να ελεγχθεί πολύ εύκολα μέσω IO-Link. Οι μικρού μήκους καλωδιώσεις απλοποιούν την εγκατάσταση και μειώνουν την πιθανότητα αστοχίας στη μετάδοση των δεδομένων. Επιπλέον, πρόσθετες πληροφορίες, π.χ. μεταβολές στη διάρκεια κλεισίματος και ανοίγματος της βαλβίδας λόγω επικαθήσεων ή φθοράς, παρέχονται μέσω του IO-Link και μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία είτε στο λογισμικό SMART OBSERVER είτε απευθείας στον ελεγκτή. Αυτό επιτρέπει την συντήρηση βάσει κατάστασης λειτουργίας, καθώς και την πρόληψη απρογραμμάτιστων και δαπανηρών διακοπών λειτουργίας.