1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Θερμικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα με ενσωματωμένους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας

Θερμικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα με ενσωματωμένους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας

Με 4 τιμές διεργασιών (ογκομετρική στιγμιαία ροή, πίεση, θερμοκρασία, αθροιστής = ολική παροχή) για αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας

  • Ακριβής κατανομή του ενεργειακού κόστους λόγω της μέτρησης κατανάλωσης με ακρίβεια
  • Επιτήρηση διαρροών για αυξημένη ενεργειακή απόδοση
  • Μειωμένο κόστος τοποθέτησης, συντήρησης και εξοπλισμού
  • Η βάση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κατά DIN EN ISO 50001
  • Επιτήρηση πίεσης μέσω ενσωματωμένου αισθητήρα πίεσης

Αισθητήρας "όλα σε ένα" για μείωση κόστους
Ο νέος θερμικός μετρητής πεπιεσμένου αέρα για βιομηχανική χρήση είναι ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Διαθέτει επιπρόσθετα και αισθητήρα θερμοκρασίας και αισθητήρα πίεσης, οι οποίοι επιτρέπουν στον χρήστη να διαβάζει ταυτόχρονα 4 τιμές διεργασίας (ογκομετρική στιγμιαία ροή, πίεση, θερμοκρασία και αθροιστής = ολική παροχή) και να βελτιστοποιεί έτσι την παραγωγή.

Επιτήρηση πεπιεσμένου αέρα με μία ματιά
Η ενσωμάτωση του μετρητή πεπιεσμένου αέρα σειράς SD στη μονάδα συντήρησης σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις, παρέχει πρόσθετα πλεονεκτήματα. Τώρα οι τιμές διεργασίας του πεπιεσμένου αέρα για βιομηχανική χρήση, μπορούν να επιτηρούνται αποτελεσματικά σε κοινά δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, μέσω της ενσωματωμένης TFT οθόνης , η οποία επιτρέπει την επιλογή μεταξύ 4 διαφορετικών και ανεξάρτητα ρυθμιζόμενων γραφικών διατάξεων. Οι τιμές διεργασίας μπορούν επίσης να μεταδοθούν μέσω IO-Link.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης λόγω της ολοκληρωμένης παρακολούθησης διαρροών στην εγκατάσταση
Η μέτρηση με ακρίβεια της ροής στους αισθητήρες σειράς SD, διασφαλίζει την ανίχνευση διαρροών και την εξοικονόμηση κόστους ενέργειας. Επιπλέον, η υψηλή επαναληψιμότητα των συσκευών, επιτρέπει την ακριβή κατανομή του κόστους του πεπιεσμένου αέρα στην αντίστοιχη γραμμή παραγωγής, καθώς και την βελτιστοποίηση του υπολογισμού του κόστους προϊόντος.

Αποτελεσματική παρακολούθηση της πίεσης λειτουργίας
Χάρη στην ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης, μπορεί πλέον να επιτηρηθεί -με το βέλτιστο τρόπο- τόσο η πτώση πίεσης στα λερωμένα φίλτρα όσο και η γενική πίεση λειτουργίας του συστήματος πεπιεσμένου αέρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν π.χ. η εγκατάσταση περιλαμβάνει ενεργοποιητές που λειτουργούν στα 5 bar αντί για το ιδανικό των 6.3 bar, αμέσως η ταχύτητα φορτίου μειώνεται κατά 25%, με αντίστοιχη μείωση της παραγωγικότητας. Από την άλλη μεριά, η υπερβολικά αυξημένη πίεση λειτουργίας δεν αυξάνει την απόδοση, αλλά αυξάνει την κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα και τις φθορές στην μονάδα.

Η βάση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας κατά DIN EN ISO 50001
Ακολουθώντας την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση DIN EN ISO 50001, όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Η απαίτηση για τη μείωση των ενεργειακών φόρων είναι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας. Το πρότυπο απαιτεί εγγραφές σχετικά με τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού μέτρησης για να διασφαλίζεται η ορθότητα και η επαναληψιμότητα των μετρούμενων δεδομένων. Ο συνδυασμός των νέων μετρητών πεπιεσμένου αέρα σειράς SD με τακτικές βαθμονομήσεις DAkkS, παρέχει τη βέλτιστη βάση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ενέργειας.

Μειωμένο κόστος τοποθέτησης, συντήρησης και εξοπλισμού
Η ενσωμάτωση πολλών παραμέτρων μέτρησης σε έναν μόνο αισθητήρα δεν εξοικονομεί μόνο σημαντικό κόστος εξοπλισμού (αισθητήρας πίεσης, αισθητήρας θερμοκρασίας, καλωδίωση και κάρτες εισόδου) αλλά και κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.