1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Κωδικοποιημένοι RFID αισθητήρες διασφαλίζουν μέγιστη προστασία

Κωδικοποιημένοι RFID αισθητήρες διασφαλίζουν μέγιστη προστασία

Η μοναδική κωδικοποίηση του ενεργοποιητή εμποδίζει την παράκαμψή του, π.χ. σε πόρτες - έως 32 αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν σε σειρά

  • Μοναδικά κωδικοποιημένος ενεργοποιητής εμποδίζει την παραβίαση
  • Σύνδεση έως και 32 αισθητήρων σε σειρά, με το βαθμό ασφαλείας να παραμένει στο ίδιο επίπεδο
  • LED που αναβοσβήνουν επιτηρούν την περιοχή ανίχνευσης
  • Προγραμματισμός του αισθητήρα απεριόριστες φορές για εύκολη ρύθμιση
  • Πληρεί την νέα περιγραφή διασύνδεσης CB24I από το ZVEI

Προληπτική συντήρηση
Οι αισθητήρες μπορούν να απεικονίσουν λειτουργία απενεργοποίησης μέσω των LED, εάν ο ενεργοποιητής απομακρυνθεί αργά από την περιοχή ανίχνευσης. Η πόρτα και ο ενεργοποιητής μπορούν να ζευγοποιηθούν με ιδανικό τρόπο για επίτευξη υψηλότερων χρόνων κανονικής λειτουργίας μηχανής. Πληρούν τις απαιτήσεις των ISO 13849-1 και IEC 62061. Ακόμα και 32 αισθητήρες αν συνδεθούν σε σειρά, μπορεί να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός ασφαλείας.

Επιτήρηση θυρών χωρίς επαφή
Οι RFID αισθητήρες επιτηρούν αξιόπιστα την κατάσταση θυρών, χωρίς φθορές και χωρίς επαφή.

Ασφαλής σύνδεση
Με αισθητήρες ως υποσυστήματα, είναι δυνατή η προθήκη λειτουργιών ασφαλείας έως και PL e κατά ISO 13849-1 ή SILCL 3 κατά IEC 62061. Η ταξινόμηση ασφαλείας των αισθητήρων είναι διαθέσιμη για λήψη στην ιστοσελίδα της ifm σε βιβλιοθήκη σύμφωνα με το VDMA τυποποιημένο φύλλο 66413 όπως η SISTEMA.

Προληπτική συντήρηση
Οι αισθητήρες μπορούν να απεικονίσουν κατάσταση αβεβαιότητας απευθείας επιτόπου, μέσω των LED, εάν ένας ενεργοποιητής δεν είναι αρκετά κοντά στον αισθητήρα.