• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Βαθμίδα AS-i με φωτιζόμενα μπουτόν με M12 κονέκτορα

  • 2 μπουτόν και 2 έξοδοι LED
  • Μπουτόν με αισθητό σημείο πίεσης, για προστασία από λάθος πάτημα
  • Στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα με υψηλό βαθμό προστασίας
  • Γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση
  • Η βαθμίδα τροφοδοτείται απευθείας από το AS-Interface

Ανθεκτικότητα για εφαρμογές πεδίου

Η ifm σας παρέχει δύο νέες βαθμίδες με φωτιζόμενα μπουτόν, με ένα νέο καινοτόμο περίβλημα. Διαθέτουν δύο μπουτόν και 2 είδη εξόδων LED. Με υψηλό βαθμό προστασίας, οι βαθμίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο, π.χ. κοντά στη διεργασία. Δεν απαιτούνται μεγάλες αποστάσεις μεταξύ αισθητήρων/ενεργοποιητών και πίνακα ελέγχου.

Απόδοση στο πεδίο

Η τεχνολογία σύνδεσης Μ12 παρέχει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και ευελιξίας για την εγκατάσταση. Οι δύο βαθμίδες τροφοδοτούνται αποκλειστικά μέσω AS-Interface και δεν απαιτείται πρόσθετη πηγή τάσης 24 V. Οι βαθμίδες εγκαθίστανται μέσω των υφιστάμενων οπών M4.

Προετοιμασία για λειτουργία

Η διευθυνσιοδότηση των βαθμίδων AS-Interface γίνεται μέσω του μπροστινού αρσενικού κονέκτορα M12. Οι βαθμίδες μπορούν να συνδεθούν στη μονάδα διευθυνσιοδότησης μέσω τυποποιημένου καλωδίου σύνδεσης.

Διάγνωση

Το LED σφάλματος στον κονέκτορα M12 διασφαλίζει τον εύκολο εντοπισμό ενός σφάλματος, π.χ. εντοπισμός σφάλματος επικοινωνίας.

Προϊόντα