1. Αρχική σελίδα
  2. Έγγραφα και λήψεις

Startup package CAN DTMs/DTCs

Startup package CAN DTMsDTCs Contents: Firmware; Device description file; RFID MaintenanceTool CANOpen/J1939; Codesys example, documentation

V1.1

  • Προσδιορισμός
  • Μέγεθος
  • Τύπος
  • Περιγραφή
  • Προσδιορισμός Firmware package DTMs/DTC
  • Μέγεθος 623 kB
  • Τύπος .zip
  • Περιγραφή Firmware package for DTMs and DTC RFID Reader FW 1.13 for DTC510, DTM424; DTM425, DM428, DTM434, DM435 FW 1.4 for DTM426, DTM427, DTM436, DTM437