Τα υδραυλικά συστήματα κάνουν τα δύσκολα εύκολα

Το υδραυλικό συγκρότημα αποτελεί την καρδιά του υδραυλικού συστήματος και παρέχει ενέργεια για τη λειτουργία των υδραυλικών κυλίνδρων, τα σημαντικότερα στοιχεία κίνησης στο υδραυλικό σύστημα. Χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα μηχανήματα εργασίας όπως εκσκαφείς, τροχοφόρους φορτωτές και γερανούς καθώς και σε γεωργικά και δασικά μηχανήματα. Στη βιομηχανία βρίσκουν εφαρμογή εκεί όπου πρέπει να κινηθούν βαριά εξαρτήματα μηχανημάτων, π.χ. σε υδραυλικές πρέσες, εγκαταστάσεις εξέλασης και μηχανές χύτευσης πλαστικού υπό πίεση.

Εφαρμογές: