You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Voorsprong met IO-Link

Maak gebruik van de mogelijkheden

Nu beschikt de gebruiker met IO-Link-sensoren van ifm over volledig nieuwe opties.

Zo worden bijvoorbeeld extra sensorgegevens gegenereerd, die gebruikt kunnen worden om maximale efficiëntie en kostenbesparing te bereiken. Van de machine tot in het ERP-systeem wordt een procestransparantie mogelijk die uw bestaande automatisering zo goed mogelijk optimaliseert. Daarnaast biedt IO-Link nog aanzienlijk meer:

Geen verlies van meetwaarden

De volledige meetwaardenoverdracht vindt digitaal plaats. Een foutgevoelige overdracht en berekening van analoge signalen komt te vervallen. De digitaal verzonden meetwaarden kunnen direct in de besturingseenheid worden weergegeven.


Analoog of digitaal met IO-Link

Nu:
analoge signalen worden via een A/D-omvormer gedigitaliseerd en in de PLC geschaald.
Dat leidt tot onnauwkeurigheden bij de oorspronkelijke meetwaarde.

IO-Link:
Meetwaarden worden direct door de sensor digitaal naar de besturing verzonden.
Daarom komt de verzonden waarde altijd exact overeen met de gemeten waarde.

De LR-niveausensor wordt voor de meting van het niveau in een hydraulisch aggregaat gebruikt. De instelling van alle parameters en de programmering van de schakelpunten kan worden uitgevoerd met twee functietoetsen of IO-Link. Bij een vervanging worden de parameters automatisch in de sensor geladen. Ze hoeven niet meer handmatig te worden ingevoerd.

Meerdere meetwaarden

Voor de procesbesturing zoals in koelcircuits, worden vaak meerdere proceswaarden opgenomen en in de besturing verwerkt. Een conventionele meetplaats bevat daarom ook meerdere sensoren, bijv. een stromingssensor, hoeveelheidsteller en een temperatuursensor. IO-Link-sensoren kunnen meer dan één proceswaarde bepalen en digitaal versturen. Zo verstuurt één sensor de doorstroomhoeveelheid, de totale hoeveelheid en de mediumtemperatuur nauwkeurig op digitale wijze via een 3-aderige standaardleiding. Er wordt bespaard op extra sensoren, wat de projectplannings- en installatietijd sterk verlaagd. Via acyclisch opgeroepen diagnosegegevens wordt een condition-based onderhoud, bijv. minimum- en maximumwaarden, mogelijk gemaakt.