You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Voorsprong met IO-Link

Voorsprong met IO-Link

Met IO-Link-sensoren van ifm krijgt de gebruiker nu de beschikking over volledig nieuwe opties. De overdracht van cyclische en acyclische gegevens alsook meldingen wordt bijvoorbeeld in beide richtingen gerealiseerd. Daarnaast biedt IO-Link nog aanzienlijk meer:

Storingsresistentie

Geen externe beïnvloeding van het signaal

De IO-Link-gegevensoverdracht is gebaseerd op een 24V-signaal en is daarom bijzonder ongevoelig voor externe invloeden. IO-Link-sensoren worden aangesloten met standaard M12-stekkerverbindingen. Afgeschermde aansluitkabels en daarop aangesloten aardingen zijn overbodig.

Geen verlies van meetwaarden

De volledige meetwaardenoverdracht vindt digitaal plaats. Een gestoorde overdracht en omrekening van analoge signalen vervalt. De digitaal verzonden meetwaarden kunnen direct in de besturingseenheid worden weergegeven.

Eenvoudige sensorvervanging

De IO-Link-master slaat alle parameters van alle aangesloten sensoren op. Na een vervanging worden automatisch de vorige parameters naar de nieuwe sensor geschreven. Het controleren van de benodigde sensorinstellingen is niet noodzakelijk.

Beveiligd tegen manipulaties

Via de gestandaardiseerde apparaatparametrering kunnen bedieningstoetsen bij het apparaat worden vergrendeld. Een foutieve instelling door het bedieningspersoneel is zodoende niet meer mogelijk. Het documenteren van de parameters is op elk gewenst moment mogelijk.

Identificatie

Identificeren en herkennen van wisselgereedschappen.
De optische sensoren O5D herkennen of het geselecteerde gereedschap aanwezig is in de houder. IO-Link zorgt ervoor dat bij het vervangen van een sensor alleen een identieke sensor wordt gebruikt.

Draadbreukherkenning

Bij IO-Link vindt een gelijktijdige overdracht van proces- en diagnosegegevens plaats. Draadbreuk of kortsluiting wordt direct door de master herkend. Het oproepen van de diagnosegegevens is ook tijdens bedrijf mogelijk.