• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Multifunctioneel display voor verschillende meetwaarden

Geschikt voor (bijna) alle signaalvormen

Een meetwaarde hoog in de "cloud" verhoogt weliswaar de globale, maar niet altijd de lokale zichtbaarheid van informatie. Hier is het nieuwe multifunctionele display met universele meetingang de juiste keuze voor bijna alle applicaties.

Het kan analoge standaardsignalen, pulsen, frequenties en temperatuursensoren opnemen, omrekenen en de meetwaarde direct ter plaatse in de gewenste eenheid weergeven.

Duidelijke weergave

Het TFT-display biedt verschillende mogelijkheden en kleuren om de meetwaarde weer te geven. De eveneens weergegeven meeteenheid, de signaalnaam en de plaatsaanduiding verduidelijken de betekenis van de weergegeven waarde.

De verschillende lettertypes en achtergrondkleuren van de definieerbare alarmen ondersteunen een betere beoordeling van de meetwaarde. Via de twee relaisuitgangen zijn individuele alarmen door te geven aan bovenliggende systemen of zijn eenvoudige regelingen uit te voeren.