You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

CANwireless: effectieve, lokale M2M-uitwisseling

Efficiënte werking van samenwerkende machines

Met de CANwireless-modules kunnen machines automatisch relevante gegevens uitwisselen in een lokaal mesh-systeem via WLAN of Bluetooth. Zo kunnen bijvoorbeeld snelheden en rijrichtingen exact worden gesynchroniseerd wanneer in een groep wordt gereden. Verdere informatie, zoals de resterende laadcapaciteit, kan bijvoorbeeld helpen om de processtromen bij de afvoer van goederen te optimaliseren.

Het apparaat beschikt over twee CAN-interfaces. Op deze manier kunnen zowel gegevens van motorbesturing, als sensorgegevens die via een ander CAN-netwerk worden verkregen, worden doorgegeven.

Onderhoudsbehoefte uitlezen, updates installeren

Afhankelijk van de bedrijfsmodus maakt het CANwireless-apparaat automatisch verbinding met een bestaand netwerk voor gegevensuitwisseling of het zet een eigen netwerk op. Op die manier kan onderhoudspersoneel ter plaatse via een laptop gegevens uitlezen of software-updates installeren.

Gerichte uitwisseling van informatie

Om het mesh-systeem te ontlasten van overbodige dataoverdracht, kan de gebruiker vrij definiëren welke gegevens via de CANwireless-interface moeten worden verzonden.