You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Veiligheidstechniek
  3. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work

  • Bewaking van max. 31 veilige AS-i slaves
  • Toepassingsgebieden: deurbewaking, lichtschermen, NOOD-UIT, tweehandbediening
  • Veilige AS-i module voor veldtoepassing en schakelkast
  • Veilige AS-i deurschakelaar met vergrendeling en vergrendelingsbewaking

AS-Interface Safety at work

AS-Interface is een eenvoudig en rendabel bedradingssysteem voor het eerste niveau van de industriële communicatie. Een AS-Interface-netwerk bestaat uit een besturing, een zogeheten master, de modules voor de signaalverwerking en de daarop aangesloten sensoren en actuatoren.
Veiligheidsgerichte componenten kunnen met AS-Interface Safety at work eenvoudig in een AS-i-netwerk worden geïntegreerd. Signalen van standaardapparaten en van veilige componenten worden verzonden via een gemeenschappelijke leiding.
De failsafe AS-i-PLC is gecertificeerd voor het gebruik in veiligheidsgerichte toepassingen tot SIL 3, PL e.
AS-i-veiligheidsmonitoren worden in een AS-i-systeem gebruikt voor de bewaking van veiligheidsinrichtingen. Ze bewaken de te versturen codereeksen in het AS-i-netwerk. Bij afwijkingen in het telegram of bij tijdsoverschrijdingen schakelt de monitor de installatie in een veilige toestand.
Veilige AS-i-modules meten op betrouwbare wijze veiligheidsrelevante schakeltoestanden, bijv. bij 1- of 2-kanaals noodstopknoppen, positieschakelaars of deurcontacten. Met de veilige ingangsmodule kunnen veiligheidsgerichte componenten zonder geïntegreerde AS-i interface op het AS-i-systeem worden aangesloten.