You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Condition monitoring
  3. Signaliseren en weergeven

Systemen voor signalering en weergave

De decentrale weergave en verwerking van actuele proceswaarden is in industriële processen onmisbaar. Enerzijds om belangrijke proceswaarden in het oog te houden, anderzijds om in het geval van een storing een snelle storingsanalyse te kunnen uitvoeren. Displays met analoge ingang tonen de meetwaarden conform de vastgelegde fysische eenheden. Displays met schakeluitgang melden het bereiken of overschrijden van grenswaarden.