Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Condition monitoring
  3. Oliekwaliteitsmeting

Oliekwaliteitsmeting

  • Betrouwbare bewaking van vervuiling in oliën
  • Betrouwbare machine- en installatiebewaking door permanente bewaking van vocht in olie
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening

Systemen voor de oliekwaliteitsmeting

Water is in hydraulische vloeistoffen en smeerstoffen in principe ongewenst. Hoge concentraties water kunnen - net als door slijtage ontstane deeltjes - de werking ernstig verstoren of zelfs schade veroorzaken aan hydraulische aggregaten, pompen, kleppen, cilinders en machines.
De partikelmonitor van de serie LDP bewaakt de reinheidsgraad resp. het vervuilingsniveau van oliën, hydraulische oliën en koelsmeermiddelen. De olievochtigheidssensor van de serie LDH meet de relatieve vochtigheid in de olie.
De producten dragen zodoende aanzienlijk bij tot condition-based onderhoud en ter vermijding van stilstandtijden.