You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Met windenergie succesvol naar een nieuwe energieopwekking

De windenergie speelt bij de stroomopwekking uit hernieuwbare energiebronnen een centrale rol. Windenergie-installaties worden in alle klimaatzones van de aarde gebruikt – op zee (offshore), in het kustgebied en op het land (onshore). Vaak staan ze blootgesteld aan extreme weersinvloeden, zoals bijv. zout water of temperatuurschommelingen.