1. Ana sayfa
  2. O3D 3D sensör
  3. Uygulamalar
  4. Dolum seviyesi ölçümü

O3D 3D sensör – 3D dolum seviyesi ölçümü / sınır seviyesi algılama

Optik 3D dolum seviyesi ölçümü ve sınır seviyesi algılama

PMD teknolojisine sahip 3D sensörler

  • Düz olmayan yüzeylerin kesintisiz ölçümü
  • Min., maks. veya ortalama değerleri belirler
  • Çeşitli kap formlarının öğrenilmesi
  • Sorunlu montaj parçalarının gizlenmesi
  • 10 m dolum yüksekliğine kadar şeffaf olmayan maddelerin temassız algılanması

Esnek şekilde yapılandırılabilir
Sistem, 10 m dolum yüksekliğine kadar kaplar, silolar veya depolardaki katı, şeffaf olmayan katı maddeleri ve çalkalanan malzemeleri algılar. Kayış bantları gibi sevk araçları üzerindeki yükleme yüksekliği, paletlerde ise yük, O3D ile hassas şekilde algılanabilir.
Sensör, tanımlı bir arka plan üzerindeki dolum seviyesini belirler ve proses değerini, analog çıkış aracılığıyla veya dijital ve parazit güvenliği sağlanmış şekilde Ethernet proses arayüzü üzerinden aktarır. O3D, alternatif olarak sınır seviyesi şalteri olarak kullanılabilir.
Sensörün ölçüm alanı, kap geometrisine adapte edilebilir. “Fire bölgeleri” aracılığıyla örn. çalkalama düzenekleri veya başka montaj parçaları gizlenebilir. Sensör; huniler, düz veya konik silolar veya eğimli konveyörler gibi kap formlarının boş durumda öğrenilmesine olanak sağlar. Bu sayede, dökme koni oluşumunda veya huni oluşumunda da çalkalanan malzemelerin ortalama dolum seviyesi elde edilir.