1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Durum izleme sistemleri
  4. VSE teşhis elektroniği ve VN vibrasyon sensörleri için yazılım

VSE teşhis elektroniği ve VN vibrasyon sensörleri için yazılım

Veri görselleştirme ile yeni parametreleme yazılımı

  • Ölçüm verilerini farklı diyagram tiplerinde görselleştirme
  • Farklı veri kaynaklarının ölçüm değerlerini bir diyagramda karşılaştırma
  • Bir VSE'ye ait dinamik kanalların ham verilerini görselleştirme
  • Denetim görevlerinin (parametre setleri) asistan destekli şekilde oluşturulması
  • Cihazların ve verilerin bir ağaç yapısında yapılandırılmış şekilde yönetilmesi

Parametreleme
VSE teşhis elektroniğinin parametreleme işlemi, yeni VES004 parametreleme yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Yazılımla, cihazlar ve sensörlerin entegre edildiği bir ağaç yapısı oluşturulabilir. Böylece kullanıcı, kendi yapısında fabrikaları, sistemleri ve makinaları yeniden bulur.
Parametre setlerini oluşturma işlemi, vibrasyon ve proses değeri denetimine yönelik görevlerin tanımlanmasını kolaylaştırmak amacıyla asistanlar aracılığıyla desteklenir.
Denetim görevleri, bu şekilde, başka bir şey yapmaya ve teknik bilgiye gerek kalmadan tanımlanabilir ve teşhis elektroniğinde ayarlanabilir. Verileri, parametre setlerinin geçmişini, ölçüm verilerini, kayıtları ve geçmiş dosyalarını yönetme işlemi de aynı şekilde projede tanımlanmış olan ağaç yapısı yardımıyla gerçekleştirilir.