1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Pozisyon sensörleri
  4. PMD kesit izleyici: hat üstü kalite kontrolleri için doğru kontur algılama

PMD kesit izleyici: hat üstü kalite kontrolleri için doğru kontur algılama

  • Hat üstü kalite kontrolü, parçaların doğru takılmasını sağlamak için kontrol gerçekleştirir
  • Yazılım olmadan hızlı kurulum
  • Nesne konumlamaya yönelik yüksek tolerans için mesafeden bağımsız ölçüm
  • Dış ışıklara karşı bağışıklık – ekranlama veya harici aydınlatma gerekmez

IO-Link sayesinde gelişmiş performans

  • Arıza analizini basitleştirmek için yazılım aracılığıyla opsiyonel kontur görselleştirme

Kalite kontrolü için hassas nesne tarama
Kesit izleyici, montaj ve taşıma uygulamalarında sadece bir nesnenin varlığını doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda doğru bileşenin kullanılıp kullanılmadığını ve düzgün takılıp takılmadığını kontrol eder. Bir nesnenin konturunu, kesit izleyicide saklanan öğretilmiş hedef konturla karşılaştırmak için bir tuşa basmak yeter. Fotoelektrik çizgi tarayıcısı, birbirine çok benzeyen bileşenlerin arasındaki minik farkları güvenilir şeklide algılar. Mesafe burada önemli olmadığı için PMD kesit izleyici 1D sensörlerdeki gibi karmaşık konumlama işlemleri gerektirmez. Ürün dış ışıklardan etkilenmediği için, bu seviyede yüksek doğrulukla çalışan kamera sistemlerindeki gibi ekranlama veya harici aydınlatma gerekmez. Sensör, kullanıcı dostu renkli ekranı ve sadece 3 basma tuşuyla sezgisel ayarlama özelliği ile herhangi bir yazılım gerektirmeden birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale gelir. IO-Link aracılığıyla, reddetme oranı veya algılanan nesne profilleriyle ilgili bilgileri iletmek mümkündür.

İlgi bölgesi: yüksek doğruluk derecesi
Neredeyse aynı bileşenler arasındaki farkların belirlenmesini daha da güvenilir kılmak için, profil değerlendirmesi ilgi bölgesi fonksiyonu kullanılarak iki işaretle ilgili nesne alanına daraltılabilir. Bu fonksiyon, nesnenin doğru konumlandığını doğrulamak için sabit modda kullanılabilir. Yüzer moddaki kontur karşılaştırması, lazer hattı boyunca değişkendir. Test edilecek parçaları mutlaka aynı şekilde yerleştirmek gerekmez.

Kalite güvencesi: toleransların tanımlanması
Referans ve hedef nesne arasındaki benzerlik % 0 ile %100 arasında bir değer olarak sunulur. Eşik fonksiyonu, referans nesnenin kendisinden itibaren artık kabul edilemez olduğu değeri tanımlamak için kullanılabilir. Bu nedenle düşük bir tolerans değeri, büyük doğruluk gerektiren montajların kaliteli olmasını garanti eder.