1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. Entegre basınç ve sıcaklık sensörlü termal basınçlı hava sayacı

Entegre basınç ve sıcaklık sensörlü termal basınçlı hava sayacı

Etkin enerji yönetimi için dört proses değeri (hacimsel akış, basınç, sıcaklık, sayaç = toplam miktar ölçer) okunabilir

  • Kesin tüketim ölçümü nedeniyle enerji maliyetlerinin kesin tahsisi
  • Kaçak izlemesi ile enerji verimliliğinin arttırılması
  • Kurulum, bakım ve donanım maliyetleri azalır
  • DIN EN ISO 50001 uyarınca kapsamlı bir enerji yönetim sisteminin temeli
  • Entegre basınç sensörü sayesinde basınç izleme

"Hepsi bir arada sensör" maliyetleri azaltır
Endüstriyel kullanımdaki basınçlı hava için geliştirilen bu özel termal basınçlı hava sayacı çok yönlü bir ürün olarak öne çıkar. Sadece entegre bir sıcaklık sensörüne sahip değil, aynı zamanda kullanıcının dört proses değerini bir defada okumasına (hacimsel akış, basınç, sıcaklık, sayaç = toplam miktar ölçer) ve üretimi optimize etmesine izin veren bir basınç sensörüne de sahiptir.

Bir bakışta basınçlı hava izleme
SD basınçlı hava sayacının mevcut veya yeni kurumların bakım ünitesine entegrasyonu, ilave avantajlar sağlar. Artık endüstriyel kullanımdaki basınçlı havanın proses değerleri, dört farklı ve bireysel olarak ayarlanabilen grafik düzeni arasında seçim yapılmasını sağlayan entegre TFT ekran aracılığıyla ortak basınçlı hava şebekelerinde etkin bir şekilde izlenebilir. Proses değerleri IO-Link aracılığıyla da aktarılabilir.

Tesisattaki entegre kaçak izlemesinden dolayı enerji verimliliğinin iyileştirilmesi
SD’nin hassas akım denetimi sayesinde kaçaklar tespit edilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca, ünitenin yüksek tekrarlanabilirliği, basınçlı hava maliyetlerinin ilgili üretim hattına net şekilde tahsis edilmesini ve ayrıca optimize edilmiş ürün maliyetinin hesaplamasını sağlar.

İşletme basıncının verimli şekilde izlenmesi
Entegre basınç ölçümü sayesinde hem kirli filtre sistemlerindeki basınç düşmesi, hem de basınçlı hava sisteminin genel işletim basıncı optimum şekilde izlenebilir, çünkü tesisat ideal 6,3 bar yerine 5 bar'da çalıştırılan aktüatörleri içeriyorsa verimlilik azalırken, yük hızı zaten %25 oranında azaltılmıştır. Diğer taraftan aşırı yüksek işletim basıncı performansı arttırmadığı gibi, basınçlı hava tüketimini artırır ve ünitenin daha fazla aşınmasına neden olur.

DIN EN ISO 50001 uyarınca kapsamlı bir enerji yönetim sisteminin temeli
AB enerji verimliliği DIN EN ISO 50001 direktifini takiben, tüm üye devletler enerji tasarrufu sağlamayı taahhüt etmiştir. Enerji vergisi indirimleri elde etmek için bir enerji yönetim sisteminin uygulanması gerekir. Bu standart, ölçülen verilerin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için ölçüm ekipmanı kalibrasyonu kayıtlarının bulunmasını şart koşar. Yeni SD basınçlı hava sayacını düzenli DAkkS kalibrasyonu ile birleştirmek, güvenilir bir enerji yönetim sistemi için optimum temeli sağlar.

Kurulum, bakım ve donanım maliyetleri azalır
Birden fazla ölçüm parametresinin sadece bir sensöre entegrasyonu sadece önemli donanım maliyetlerinden (basınç sensörü, sıcaklık sensörü, kablolama ve giriş kartları) tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kurulum ve bakım maliyetlerini de düşürür.