1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Proses sensörleri
  4. En küçük miktarlar için MID akış ölçer sensörü

En küçük miktarlar için MID akış ölçer sensörü

Manyetik indüktif akış ölçer ile 0,005...3 lt/dak arasındaki miktarları hassas bir şekilde ölçülebilir

  • 0,005...3 lt/dak arasındaki miktarların hassas ölçümü için etkin bir akış ölçer.
  • Yüksek doğruluk, tekrarlanabilirlik ve ölçüm dinamikleri
  • İletkenliği 20 μS/cm seviyesinin üzerindeki maddeler için uygundur
  • Sayaç işlevine sahip
  • 4-haneli abece sayısal LED ekran

Manyetik indüktif akış ölçer
Yeni SM4 serisi akış sensörü Faraday endüksiyon prensibine göre çalışmaktadır. Borunun içindeki manyetik alandan geçen iletken madde, hızı veya akış miktarı ile orantılı elektriksel bir gerilim oluşturur. Elektrodlar vasıtasıyla alınan bu gerilim elektronik devre yardımıyla değerlendirilip işlenir. Ürünle temas eden kısımların kalitesi ve direnci sayesinde, sensör birçok ürün için uygundur. Buna ilave olarak yüksek IP koruma sınıfı ve sağlam, kompakt bir muhafaza, sensörü sahada öne çıkarmaktadır.