You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Kimlik tanıma sistemleri için aksesuarlar

Kimlik tanıma sistemleri için aksesuarlar

  • 200 C›ye kadar ısılarda kullanım için ID etiketleri
  • 80 mm›ye kadar yazma/okuma menzili
  • Metal ID etiketlerinin gömme kurulumu
  • Kolay, yaygın kullanıma uygun sabitleme
  • Palet ve iş parçası taşıyıcılara kurulum için

Kimlik tanıma sistemleri için aksesuarlar

ID-Tags RFID sisteminin bilgi taşıyıcılarıdır. Entegre transponder ile birlikte sağlam, kolay monte edilen bir muhafazaya sahiptir.
Tag'ler örn. rehberli taşıma ve nakliye sistemlerinde iş parçası taşıyıcılarının kodlanmasını sağlar. Çeşitli kullanım amaçları için ifm çeşitli sürümlerde ID-Tag'leri sunmaktadır. Çeşitler silindirik, metrik veya özel yapı formlarını kapsar.