You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Enkoderler için aksesuarlar

Enkoderler için aksesuarlar

  • Kolay, hızlı ve düşük maliyetli kurulum için köşeli braket
  • Hatasız kayış hızı ve doğrusal ölçüm için aksesuarlar
  • Dönel hareketlerin aralıksız aktarımı için kuplaj

Sensör aksesuarı

Sabitleme dirseği sensörün kolay, hızlı ve uygun montajını sağlar. Bağlantılar ve sensör yatağı dönme hareketlerinin boşluksuz aktarımını, titreşimlerin sönümlenmesini ve çakışma hatalarının eşitlenmesini sağlar.
Bant kayışının ölçümü hatalı yapması nedeniyle nakil bandı hızının tahrik motorunda takılı sensör üzerinden algılanması mümkün değilse doğrudan hız algılamasının uygulanabileceği bir ölçüm dişlisi monte edilebilir.