1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Yazılım
  4. OPC-Server yazılımı

OPC-Server yazılımı

  • Standart OPC arayüzü kullanılarak basit veri entegrasyonu
  • OPC Veri girişi 1, 2, 3 ve OPC XML-DA Windows spesifikasyonu desteği
  • Ad alanı taraması desteği
  • OPC tüneli sayesinde basit ağ yapılandırması
  • Ağ hatalarına karşı OPC depolama ve yönlendirme

OPC-Server-yazılımı

OPC Server yazılımı VSE tanı elektroniği verilerinin ve ifm kod okuyucu verilerinin standartlaştırılarak bir üst sisteme bağlanması için bir arayüz sunmaktadır. Yazılım lisansı dört kademeye ayrılmıştır ve şebekelenen cihaz sayısına bağlıdır.
Çeşitli OPC-Client programları OPC üzerinden kullanıma sunulan verileri çeşitli uygulamaların gerçekleştirileceği şekilde işler.
VSE tanı elektroniği ile bağlantılı olarak konfigüre salınım değeri ve devre noktası veya tetikleme devir sinyali gibi denetleme parametreleri okunur ve yazılır.
Kod okuyucu için OPC Server yazılımı ayrıca kodsuz okuma sonuçları ve çeşitli parametrelere standart erişim sunmaktadır.