You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Durum izleme sistemleri

Durum izleme sistemleri

Durum denetimi sistemleri

Durum denetimi sistemleri makine ve sistemlerin duruma yönelik bakımını sağlar. Makine hasarlarının zamanında algılanmasına ve masraflı devre dışı kalma durumunun önlenmesine yardımcı olur.
ifm ürün çeşitleri titreşim izleme, yağ kalitesi kontrolü, basınçlı hava ve su tüketimi ölçümü sistemlerini kapsar. Salınım sensörleri tahriklerde ve dönen makine parçalarında balans bozukluğunu, makaralı yatak ve dişli hasarlarını algılar. Yağ kalitesi ölçüm sistemleri hidrolik sıvılarda ve yağlama maddelerindeki suyu ve aşınma nedeniyle ortaya çıkan partikülleri zamanında ve güvenilir şekilde bildirir ve böylece işletimin kesintiye uğramasını veya hidrolik gruplarda, pompalarda, valflerde, silindirlerde ve makinede hasar oluşmasını önler.